Ingyenes elektronikus könyvtár

Az elsodort falu - Szabó Dezső

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI
KIADÁSI DÁTUM: 2011
FÁJL MÉRET: 12,90
ISBN: 9789632671635
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Szabó Dezső

Itt található a Az elsodort falu könyv pdf formátumú könyve

Leírás:

Az elsodort falu leírása Nem is olyan régen, még a tiltott könyvek listáján szerepelt a 20. századi magyar nagyepikának e jelentős alkotása, amely a két világháború közötti hazai és kisebbségi magyar szellemi élet talán legnagyobb hatású alakítója volt a szépirodalmi művek közül. Szabó Dezső nagylélegzetű regénye voltaképp egy trilógia. Az első rész a kor általa magyarpusztítónak tartott irányzatait, és azokat a kiegyezés utáni történelmi és társadalmi tényezőket mutatja be, amelyek a magyarságot szinte végzetszerűen sodorták a világháborúba, a második a nemzet elvérzésének infernális tablója, míg az utolsó rész a jövő útjának keresése, a „nemzeti forradalomé” és a föltámadás reménységéé. A cselekmény is három helyszínen folyik: a Háromszék megyei székely falucskában, a galíciai fronton, valamint közvetlen hátországában, Ungvárott és a lármás, nyüzsgő Budapesten. Az író innen lát legmesszebbre: ebből a pozícióból rajzolja meg a századfordulót megelőző és követő évtizedek freskóját, és innen fordítja vissza tekintetét a legalsó szintre: a magyar falu felé. A regény ennek három stációját eleveníti meg: a patriarchális és otthonos faluvilágot, az ősi múlt és harmónia idilljét, a kiegyezést követő idők anyagi és erkölcsi romboló hatását, s a mindezzel dacoló és a szunnyadozásból lassan föléledő, s hivatása betöltésére induló őserőt. Az eposzi áradású műből kisugárzik Szabó Dezső prófétikus látása és váteszi hangja, mellyel a magyar élet legmélyéig képes hatolni, s amellyel annak legteljesebb panorámáját ábrázolja.

...rizni nem tudom, nem ismerem eléggé életét -, hogy ... Az elsodort falu · Szabó Dezső · Könyv · Moly ... ... Mint évtizedekkel később Az elsodort falu történetéhez című írásában maga elmondja, a kéziratot 1918 augusztusában fejezte be, s kiadásával először Kner Izidornál próbálkozott, aki kevéssel korábban jelentette meg Napló és elbeszélések című kötetét. A gyomai nyomdász azonban elutasította a regényben ... Főműve, „Az Elsodort Falu" megírása után rögtön elkezdte írni a folytatást is. A „Megered az Eső" című kötet már az 1918/19. ... Szabó Dezső: Az elsodort falu [Magyar Elektronikus ... ... . A „Megered az Eső" című kötet már az 1918/19. évi magyarországi forradalmakat - pontosabban e forradalmak kisajátítását, elsikkasztását - ábrázolja. * Az elsodort falu szellemi hatása egészen a máig ér. Szabó Dezső, akire már mindenféle jelzőt aggattak, valójában mindenekelőttinek tekintette népét, országát, faját. Magyarsága annak a hazájához végsőkig hű embernek a hitvallása, aki érzi a közeledő véget, tudja és ismeri a válság, illetve elmaradottság okait ... Könyv ára: 1490 Ft, Az elsodort falu - Szabó Dezső, "A regény voltaképpen öt-öt fejezetből álló trilógia. Az első rész azokat a kiegyezés utáni történelmi, társadalmi és közérzületi tényezőket mutatja be, amelyek a magyarságot szinte végzetszerűen bel Az 1970. május 13-án bekövetkezett árvízben a falu csaknem teljesen elpusztult. Újjáépítését árvízvédelmi okokból nem engedélyezték, a területre történő beköltözést pedig ... Nem is olyan régen még a tiltott könyvek listáján szerepelt a 20. századi magyar nagyepika e jelentős alkotása, amely a két világháború közötti hazai és kisebbségi magyar szellemi élet talán legnagyobb... Szabó Dezső - Az elsodort falu 1.rész.-https://youtu.be/KJs_1zyvGS4 Szabó Dezső - Az elsodort falu 2.rész.-https://youtu.be/rVhDMkt8iTM Az elsodort falu digitális könyv: A regény voltaképpen öt-öt fejezetből álló trilógia. Az első rész azokat a kiegyezés utáni történelmi, társadalmi és közérzületi tényezőket... Szabó Dezső: Az elsodort falu Írta: Andrásfalvy Csenge Szabó Dezső Az elsodort falu című regénye három szereplő életútján keresztül mutatja be Magyarországot a háborút megelőző évektől a polgári forradalomig. Fülep Lajos találóan foglalja össze: „[…] egyrészt keresztmetszetben adni az egész magyar világot, kezdve a kolduson és zselléren föl a főúrig és ... Az elsodort falu utoljára 1944-ben került az olvasók elé, holott addig a korszak legnépszerűbb regényei közé tartozott, az általa hangoztatott eszmék átszőtték az irodalmi és politikai életet, s nemzedékek nevelői voltak. Szellemi hatása éppen e nemzedékek közvetítésével egészen a máig ér, noha maga a regény közel ... Az elsodort falu-Lazi. 1 ajánlat. 2 720 Ft . FENYŐ MIKSA. AZ ELSODORT ORSZÁG. 2 ajánlat. 3 375 Ft-tól . BÁNKI ÉVA. ELSODORT IDÕ-FORDÍTOTT IDÕ II. 1 ajánlat. 2 624 Ft . Risto Isomäki. Elsodort világok. 1 ajánlat. 2 990 Ft . VITÉZ MIKLÓS. III. ISTVÁN, IIII. BÉLA, IMRE ÉS III. LÁSZLÓ - MAGYAR KIRÁLYOK ÉS URALKODÓK Főműve, „Az elsodort falu" megírása után rögtön elkezdte írni a folytatást. Ez a „Megered az eső" című kötet már az 1918/19. évi magyarországi forradalmakat - pontosabban e forradalmak kisajátítását, elsikkasztását - ábrázolja. A Megered az eső tehát az Elsodort falu folytatása. * Az elsodort falu; 2020. április 26. Az elsodort falu. Halász Csilla / 2010.05.21., péntek 10:42 / Negyven éve megszüntették Nagygécet, egykori lakosai azonban most újra felélesztenék. Az árvízi emlékmű múlt szombati felavatásán a szándékos falurombolásról is megemlékeztek. Ablakából, a József körút 31/a harmadik emeleti lakásából éjszakánként még nem látszottak a szovjet páncélosok torkolattüzei. Ágyúdörgést még nem morajlott Pest felé a szél. 1944. február 12-én Szabó Dezső előszót írt Az elsodort falu című regénye kritikai kiadása elé. „1919. május 23-án jelent meg »Az elsodort falu« első kiadása. És most, hogy a ......