Ingyenes elektronikus könyvtár

Az örmény egyház története - Avanesian Alex

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI
KIADÁSI DÁTUM: 2010
FÁJL MÉRET: 10,41
ISBN: 9789630802062
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Avanesian Alex

Az összes Avanesian Alex könyv, amelyet olvastat és letöltött tőlünk

Leírás:

Az örmény egyház története leírása Rohanó korunkban nincs idő terjedelmes tanulmányok olvasására, ezért nagy szolgálatot tesznek azok az írók vagy szerkesztők, akik egy-egy témából rövid, tájékoztató, átfogó képet nyújtanak az érdeklődőknek. Ezt a nem mindig könnyű, de járható utat kívánom az Olvasónak e kis "örmény kalauz" segítségével. Avanesian Alex e kézikönyvével átfogó képet ad az örmények és a kereszténység történeti hátteréről, az örmény apostoli egyház születéséről, más keresztény közösségekhez fűződő kapcsolatáról, az örmény egyház tanításáról, sajátos hagyományáról és szokásairól, kultúrájának és kultuszának, ünnepeinek sokszínűségéről és gazdagságáról. E sorok írója pedig egy találkozás rövid és bensőséges idejére Őszentsége I. Garegin Szargiszjan katholikosz vendégbarátságát élvezhette 1996-ban Ecsmiadzinban, majd pedig utódjával, Őszentsége II. Garegin Nersziszjan (Voszkehatci) katholikoszal találkozhatott Bécsben Schönborn bíboros-érsek társaságában. Ezen ajánló sorokkal nem csak e hasznos és okos könyvet akarom a kedves Olvasónak ajánlani, hanem egyúttal a sokat szenvedett keresztény örmény testvéreim előtt szeretnék tisztelegni. - Várszegi Asztrik püspök, pannonhalmi főapát.

...ete Magyarországon. ... Az egyházakat három kategóriába sorolta ... AZ ÖRMÉNY KATOLIKUS EGYHÁZ - Sulinet ... . A bevett vallásfelekezetek (a latin, a görög és az örmény szertartású római katolikus, református, evangélikus, görögkeleti szerb és román, unitárius, izraelita) számos előnnyel rendelkeztek, élvezve az állam anyagi ... Az erdélyi magyarörmények társadalmi szerepe, örmény-katolikus egyháza és identitástudata régen és ma című konferencia Szamosújvár 1999. november 20-21. Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület ... AZ ÖRMÉNY KATOLIKUS EGYHÁZ - Sulinet ... . november 20-21. Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület Erdélyi Örmény Múzeum 3. Budapest, 2000 Mindenekelőtt köszönetet szeretnék mondani az örmény népnek hosszú története során Krisztus iránt tanúsított hűségéért, az üldözést és vértanúságot jól ismerő hűségért. A keresztény Örményország gyermekei ontották vérüket az Úrért, de az egész Egyház gyarapodott és nyert megújult erőt áldozatukból. Könyv: Az egyház története - D. Dr. Ottlyk Ernő, Dr. Káldy Zoltán | Ez a könyv Jézus Krisztus egyházának történetét mutatja be a kezdettől napjainkig, azaz... Könyv: Az egyház története - Az Evangélikus Teológiai Akadémia professzorainak előadása - Dr. Ottlyk Ernő | Megvásárolható/elõjegyezhető könyv. | Az ... Közöttük van a kopt (egyiptomi) egyház, az abesszín (etiópiai) egyház, a jakobita (szír) egyház, az örmény egyház és a szír-malankár (indiai) egyház. Alexandria székének eretnekségbe esésével a bizantinok a Khalkédóni Zsinaton egy másik kísérletet tettek arra, hogy Konstantinápoly püspökét nyilvánítsák ki a ... A modernkori keresztényüldözés első célpontja az örmény nép volt, (jelen tudásunk szerint) az utolsó a Srí Lankán élő keresztény testvérek. „Ebben az embertelen világban Krisztus köszönése, Békesség néktek!, az egyik legfontosabb üzenet." - fogalmazott az atya. Az erdélyi unitárius egyház története - könyvbemutató Kolozsvárott. Magyarországi bemutatója 2019. május 9-én, 16.30-kor lesz az Országos Széchényi Könyvtár Dísztermében. A kötet fülszövege és adatai: Uzoni Fosztó István - Kozma Mihály - Kozma János AZ ERDÉLYI UNITÁRIUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE III/I. A népvándorlás maga alá temette a Római Birodalmat, a kereszténység azonban, ha súlyos küzdelmek árán is, de túlélte azt. Az elnéptelenedő városokban és környékükön a püspökök irányították az életet, gondoskodtak az élelmezésről, a kereskedelemről, az iskolákról; megvédték a várost a támadásokkal szemben, gondozták híveik lelki életét. AZ EGYHÁZ TÖRTÉNETE. 1996-ban egy kb. 30 tagu kis, magyar csoport alakult meg Nt. Fábián Lajos vezetésével, akik rendszeres házi bibliaórákra jártak. Nagyrésze már évek óta semmilyen vallási közösségben nem vett részt és nagyon hiányzott a hitélet gyakorlása, elhatározták; gyülekezetet alapítapítanak, ahol ... Az Örmény Legfőbb Zsinat - az Örmény Apostoli Egyház legmagasabb szintű végrehajtó szerve - éves ülésével egy időben (október 29. - november 1.) II. Garegin örmény katholikosz vendégeként az örmény szent városban, Ecsmiadzinban tett látogatást Szuromi Szabolcs Anzelm, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE ... A Szentháromság Görögkatolikus Templom előtt egy kereszteskő idézi fel az 1915. április 24-én kezdődött örmény népirtást.. Az üldözött és meggyilkolt örményekre e díszes kőkereszt előtt a parókus, Szabó Tamás pasztorális helynök atya, dr. Papp Tibor főhelynök atya és Gánicz Tamás irodaigazgató, diakónus atya emlékeztek meg 2020. április 24-én. Az egyház története. Az Oberwart - Felsöör-i Református Gyülekezet, Ausztria Oberwart burgenlandi város, ahol református keresztyének élnek, római katholikus és evangélikus hivek mellett. A református gyülekezet az egyetlen Ausztriában, amely a reformáció ideje óta megszakítás nélkül fennáll. A katolikus egyház története Magyarországon 1919-1945. Gergely Jenő ... görög és örmény szertartású római katolikus, a reformá...